Visie

Door invloed van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen groeien de noodzaak én de mogelijkheden om met inzet van SmartWare® facilitaire processen verder te optimaliseren en een rol te spelen in een Design Build Finance Maintain and Operate (DBFMO) domein.

Onze concepten als ‘smart maintenance’ dragen er toe bij dat duurzaam beheer en onderhoud steeds meer een voorwaarde worden voor het realiseren van de ambitieuze eisen van de rijksoverheid op het gebied van duurzaamheid. Ook vanuit de optiek van bouwtechniek en technisch beheer worden steeds hogere eisen gesteld aan de ontwikkeling en het beheer van gebouwen. SmartWare® moet hier een rol gaan spelen, door een bijdrage te leveren aan het datamanagement voor de “life cycle” van het gebouw. Van belang is dat het facility management en de techniek en de processen bij elkaar gebracht worden, dat vereist afstemming en coördinatie in de praktijk. SmartWare® voorziet de partijen hierbij van de juiste databasemodule(s) waardoor de mogelijkheid gecreëerd wordt om ook in de database van elkaars kennis gebruik te maken. Om een basis te creëren voor het integraal ontwerp of een integrale exploitatie van het gebouw.