Beheer en onderhoud

Bij beheer en onderhoud kan er onderscheid worden gemaakt tussen preventief en correctief onderhoud.

In SmartWare® wordt preventief onderhoud bewaakt met de module onderhoud, en correctief onderhoud met de module werkorder. Preventief onderhoud is het reguliere onderhoud aan installaties en gebouwen. Aan het object worden onderhoudsregels gekoppeld waarin is aangegeven welk onderhoud gedaan wordt, het tijdstip, de frequentie en er kan eventueel een persoon aan worden gekoppeld.

Dit alles kan worden beheerd met een planbord, hier kan vanuit verschillende invalshoeken gekeken worden wat er wanneer gedaan moet worden. Er kan op verschillende manieren gepland worden, zoals per dag, week, maand of jaar, maar ook op uitvoering of planning (bij “op planning” liggen de momenten vast en zijn ze niet afhankelijk van daadwerkelijke uitvoering). Als uit de planning bijvoorbeeld blijkt dat er voldoende mankracht is om onderhoud uit te voeren, dan worden er werkorders gemaakt waarmee de monteurs aan de slag kunnen. Met de module werkorder kan de uitvoering bewaakt worden.

Ook is het mogelijk om de aangegane onderhoudscontracten met leveranciers in SmartWare® te registreren en te bewaken. Deze contracten kunnen aan zowel objecten (voor correctief onderhoud) als aan de onderhoudsregels (voor preventief) gekoppeld worden. Tevens is hierbij de opzegdatum bekend.